😟

เคยไหม?

ที่พูดไม่รู้เรื่อง พูดแล้วคนเข้าใจผิดทั้งๆที่เราปรารถนาดี หรือควบคุมอารมณ์ระหว่างการสนทนาไม่ได้

💔

จนทำให้

ทะเลาะกัน เข้าใจผิด เข้าสังคมไม่ได้ และอึดอัดที่ไม่สามารถถ่ายถอดเจตนาที่ดีนั้นออกไปได้

🗣️

นั่นเพราะ...

หลาย ๆ ครั้งเราเผลอตัวและลืมไปว่า "การสื่อสาร" ไม่ได้เป็นแค่เพียง "การพูด"


แต่การสื่อสาร

เริ่มตั้งแต่การ

"ฟัง"


มาทำให้การสื่อสารของเรา ได้เป็นการสร้างสะพานที่แข็งแรงอย่างแท้จริงระหว่างคุณและคนที่คุณแคร์ มาเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

MASTER YOUR COMMUNICATION

5-6 ตุลาคม 2562

รวบรวมทุกหลักการที่สำคัญทั้งหลักการสื่อสารและหลักจิตวิทยา ผสานกับศาสตร์การแสดงที่ผู้เชี่ยวชาญขนานนามว่าเป็นศาสตร์แห่งการเข้าใจมนุษย์

สรุปรวมเป็นทฤษฎี Bridge Model ที่คิดค้น โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ ทฤษฎีนี้นำหลักการต่าง ๆ มาปรุงรสใส่เครื่องยำด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของผู้สอน ทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

พร้อมมีตัวอย่างมากมายจากประสบการณ์การสอนเพื่อประกอบการอธิบายหลากหลายปัญหาที่ผู้เรียนมักพบเจอเป็นรายคน

และคลาสนี้เราจะไม่ยอมให้คุณนั่งฟังเฉย ๆ อย่างแน่นอน เพราะการได้ลงมือปฏิบัติจริงจะยิ่งทำให้เราเข้าใจและเรียนรู้ได้มากขึ้น รูปแบบคลาสจะเป็นการบรรยาย 30% และ ปฏิบัติถึง 70%

หลายครั้งที่มีผู้เข้าร่วมคลาสมาบอกว่า "วิธีการหลายอย่างเป็นหลักการที่รู้มานานแล้ว แต่พอมาเรียนถึงเพิ่งได้เข้าใจว่าจริง ๆ ต้องทำยังไง"

ที่สำคัญ ทฤษฎี Bridge Model นี้ เน้นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ ให้ "สาร" หรือเนื้อหาในความคิดของคุณ ส่งไปถึงผู้ฟังอย่างถูกต้อง ตรงตามที่คุณอยากให้เขาเข้าใจ ด้วยภาษาของคุณเอง!!

รู้ไหมว่า

การสื่อสารที่ดี เริ่มตั้งแต่ การทำความเข้าใจถึงในจิตของเรา ว่าจิตแบบไหนที่ทำให้เราพูดในแบบที่ทำให้เข้าใจกันผิด แล้วจิตแบบไหนที่จะทำให้เค้าเข้าใจในสิ่งที่เราพูดจริงๆ
ในคลาสนี้เราจะเรียนรู้ฝึกฝนด้วยกัน 2 วันเต็ม

💙

วันแรก

เข้าใจปัญหา ศึกษาเทคนิค

✅ ได้เข้าใจถึงปัญหาที่มาว่า..ทำไมเราพูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจหรือสร้างความเข้าใจที่ผิด

✅ ได้รู้เทคนิคการพูดให้เป็นที่รัก

✅ ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงด้วยเทคนิคการแสดงและจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น NLP

✅ ความมั่นใจเมื่อพูดกับคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใคร

💙💙

วันที่ 2

เข้าใจอารมณ์ ควบคุมสถานการณ์ด้วยการสื่อสาร

✅ เรียนรู้ที่มาของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเรา

✅ สามารถความคุมอารมณ์ได้ เช่น ตัดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างอารมณ์ที่ต้องการในใจ

✅ เทคนิคการควบคุมอารมณ์ตนเอง เพื่อให้การสื่อสารตรงกับเป้าประสงค์ที่ต้องการ

✅ เทคนิคการควบคุมอารมณ์คนอื่น ทำให้สถานการณ์เป็นไปในแบบที่เราต้องการ

✅ การตั้งเป้าหมายในการทำงาน

✅ การโฟกัสให้ถูกจุด

✅ กิจกรรม Role Playing เพื่อการนำไปใช้งานจริง

✅ การสร้าง Connection ทางใจต่อกัน

✳ CASE STUDY จากในคลาส ✳

ดูเพิ่มเติม คลิกFEEDBACK จากผู้เรียน


"เราได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก ๆ จากคลาสนี้"


"ได้วิธีสื่อสารกับคนจากต่างที่มา ต่างสถานะ ได้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น"


"มั่นใจในการนำไปใช้ ครูเงาะยกตัวอย่างและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน"


"สามารถนำไปฝึกและประยุกต์ใช้ได้จริง"
ในความคิดและความต้องการเดิม ใช้เวลาในการสื่อสารเท่าเดิม ถ้าคุณเลือกได้ว่าจะให้การสื่อสารนั้นเกิดเป็น "กำแพง" หรือเป็น "สะพาน"

คุณจะเลือกอะไร?


มาเรียนรู้ร่วมกันกับครูเงาะ

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

เวลา 8:30-19:00 น.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 7:00 น.

วันนี้ท่านสามารถผ่อน 0% ได้สูงสุด 6 เดือน ด้วยบัตรธนาคาร KBank และ SCB ที่ร่วมรายการ

"การสื่อสารที่ดี เริ่มจาก ความเชื่อที่ดีต่อผู้อื่น"


— ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ —