✏️ สำรองที่นั่งตอนนี้


สมัครสบาย ๆ ผ่าน LINE@

ทักไลน์ @kru-ngor โดยคลิก

👉 @kru-ngor 👈

แล้วแจ้งสิ่งที่ท่านสนใจเรียนรู้จากคลาสนี้

หลังจากนั้นทีมงานจะให้คำปรึกษากับท่านว่าคลาสนี้ตอบความต้องการของท่าน หรือแนะนำคลาสที่ตรงความต้องการมากกว่า เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของผู้เรียนค่ะครูเงาะเชื่อว่า...

เราทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนาตน พัฒนาปัญญาและจิตใจให้ดีกว่าเมื่อวาน ขอให้ทุกคนลงมืออัพเกรด iOS ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเติบโตไปด้วยกันนะคะ