😟

เคยไหม?

ที่พูดไม่รู้เรื่อง พูดแล้วคนเข้าใจผิดทั้งๆที่เราปรารถนาดี หรือควบคุมอารมณ์ระหว่างการสนทนาไม่ได้

💔

จนทำให้

เข้าใจผิด ทะเลาะกัน แตกหัก เข้าสังคมไม่ได้ และอึดอัดที่ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นคำพูดได้

🗣️

นั่นเพราะ...

เราไม่เข้าใจว่า “การสื่อสารได้” กับ “การสื่อสารดี” นั้นต่างกันอย่างไร


การสื่อสารที่ดี

ต้องเริ่มที่สื่อสารกับ

"ตัวเอง"


ให้การสื่อสารที่เคยสร้าง กำแพง

กลายเป็น สะพานที่แข็งแรง ระหว่างคุณและคนที่คุณรัก

MASTER YOUR COMMUNICATION

21 – 22 มีนาคม 2563

รวบรวมทุกหลักสำคัญ

ทั้งหลักการสื่อสาร หลักจิตวิทยา และธรรมะ (ธรรมชาติ) ผสานกับศาสตร์การแสดงที่ผู้เชี่ยวชาญขนานนามว่าเป็นศาสตร์แห่งการเข้าใจมนุษย์ ที่ครูเงาะกลั่นกรองผ่านประสบการณ์และการศึกษาจากแหล่งความรู้ทั่วทุกมุมโลก

สรุปรวมเป็นทฤษฎี Bridge Model ที่นำหลักการ ทฤษฎี มาผสมผสานกับประสบการณ์ และกลั่นกรองออกมาเป็นวิธีการที่ เข้าใจง่าย และทำได้จริง

พร้อม Case Study มากมาย

เล่าจากประสบการณ์ตรงของครูเงาะ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในคลาส และเครื่องมือป้องกันแก้ไขสำหรับการสื่อสารในอนาคต

ไม่มีคำว่า “นั่งฟังเฉย ๆ”

เพราะการได้ลงมือปฏิบัติจริงยิ่งทำให้เข้าใจและเรียนรู้มากขึ้น รูปแบบคลาสจะเป็นการบรรยาย 30% และ ปฏิบัติถึง 70%

หลายครั้งที่ผู้เข้าร่วมคลาสบอกว่า

“เป็นวิธีการที่ชัดเจน และนำไปใช้ได้จริง”

เน้นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ

ให้ “สาร” หรือเนื้อหาในความคิดของคุณ “สื่อ” ไปถึงผู้ฟังอย่างถูกต้อง ตรงตามที่คุณอยากให้เขาเข้าใจ ด้วยภาษาของคุณเอง!!

ปรับการสื่อสารตั้งแต่

ระดับจิตใจ

เพราะการสื่อสารที่ดี เริ่มตั้งแต่ ความรู้สึกนึกคิดของเรา ว่าเราคิดหรือเรารู้สึกอย่างไร ก่อนที่จะออกเป็นการสื่อสาร


ในคลาสนี้เราจะเรียนรู้ฝึกฝนด้วยกัน 2 วันเต็ม

💙

วันแรก

เข้าใจปัญหา ศึกษาเทคนิค

✅ ได้เข้าใจถึงปัญหาที่มาว่า..ทำไมเราพูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจหรือสร้างความเข้าใจที่ผิด

✅ ได้รู้เทคนิคการพูดให้เป็นที่รัก

✅ ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงด้วยเทคนิคการแสดงและจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น NLP, The Work

✅ สร้าง mindset และให้เทคนิค ที่ทำให้เรามั่นใจในการพูดกับคนทุกประเภท


💙💙

วันที่ 2

เข้าใจอารมณ์ ควบคุมสถานการณ์ด้วยการสื่อสาร

✅ เรียนรู้ที่มาของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเรา

✅ สามารถความคุมอารมณ์ได้ เช่น ตัดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างอารมณ์ที่ต้องการในใจ

✅ เทคนิคการควบคุมอารมณ์ตนเอง เพื่อให้การสื่อสารตรงกับเป้าประสงค์ที่ต้องการ

✅ เทคนิคการควบคุมอารมณ์คนอื่น ทำให้สถานการณ์เป็นไปในแบบที่เราต้องการ

✅ การตั้งเป้าหมายในการทำงาน

✅ การโฟกัสให้ถูกจุด

✅ กิจกรรม Role Playing เพื่อการนำไปใช้งานจริง

✳ CASE STUDY จากในคลาส ✳

ดูเพิ่มเติม คลิกFEEDBACK จากผู้เรียน


"เราได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก ๆ จากคลาสนี้"


"ได้วิธีสื่อสารกับคนจากต่างที่มา ต่างสถานะ ได้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น"


"มั่นใจในการนำไปใช้ ครูเงาะยกตัวอย่างและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน"


"สามารถนำไปฝึกและประยุกต์ใช้ได้จริง"

เพราะเราสื่อสารกัน

มากกว่าภาษาพูด

มาเรียนรู้ร่วมกันกับครูเงาะ

21 – 22 มีนาคม 2563

เวลา 8:15-19:00 น.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 7:00 น.

วันนี้ท่านสามารถผ่อน 0% ได้สูงสุด 6 เดือน ด้วยบัตรธนาคาร KBank และ SCB ที่ร่วมรายการ


“การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจาก ความเชื่อที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น”— ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ —